Aaqa Madinawara Aap Batavo Kyare Bolavsho Kyare Bolavsho Naat Lyrics

Aaqa Madinawara Aap Batavo Kyare Bolavsho Kyare Bolavsho Naat Lyrics

 

 

आक़ा मदीनावाळा आप बतावो
क्यारे बोलावशो, क्यारे बोलावशो

लीलो लीलो गुम्बद ने सोनेरी जाळी
मिम्बर ने द्वार वच्चे जन्नतनी क्यारी
बोलावी त्यां मने क्यारे बतावशो
क्यारे बोलावशो, क्यारे बोलावशो

आक़ा मदीनावाळा आप बतावो
क्यारे बोलावशो, क्यारे बोलावशो

आवनारा हाजियोथी ज्यारे मळ्यो हूँ
सांभळी वातो मदीनानी मनमां रडयो हूँ
बोलावी त्यां मने क्यारे हसावशो
क्यारे बोलावशो, क्यारे बोलावशो

आक़ा मदीनावाळा आप बतावो
क्यारे बोलावशो, क्यारे बोलावशो

पापोना दलदलमां एवो फसाणो
दीनथी आक़ा हूँ तो सावे अजाणो
साफ ने सुथरो मने क्यारे बनावशो
क्यारे बोलावशो, क्यारे बोलावशो

आक़ा मदीनावाळा आप बतावो
क्यारे बोलावशो, क्यारे बोलावशो

तयबानी यादोमां नातो लखे छे
दास तमारो एने पड़तो रहे छे
त्यां पर बोलावी मने क्यारे पड़ावशो
क्यारे बोलावशो, क्यारे बोलावशो

आक़ा मदीनावाळा आप बतावो
क्यारे बोलावशो, क्यारे बोलावशो

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *